Вступ до Святого Письма
(IB)

 This course requires an enrolment key

Метою курсу є ознайомити студентів зі Святим Письмом, його історією, змістом та інтерпретацією; обговорювати питання: що таке Біблія; її поділ на різні частини та сам процес написання; проблема відношення між Біблією і Божим словом; питання авторитету та канону Святого Письма; висвітлити історію Ізраїлю, аж до часів Ісуса, і різні інституції єврейського народу. Остання частина курсу присвячена інтерпретації Святого Письма, питанням екзегези і герменевтики та відношенню між ними. Студент має навчитися застосувати ці знання до конкретних текстів Святого Письма чи їх пояснень; має вміти самостійно вибрати і застосувати якийсь метод екзегези у відповідності до літературного жанру тексту, а також проаналізувати та оцінити інтерпретацію даного тексту іншими авторами.

This course requires an enrolment key