Літургійне життя Церкви
(LLCH)

 This course requires an enrolment key

Неможливо говорити про богослов'я та духовне життя поза життям літургійним. Саме Літургія і є для східного християнина упривілейованим середовищем спілкування з Пресвятою Трійцею. Літургія як причастя та досвід троїчного життя є джерелом і кінцевою перевіркою всякої бого­словської думки. Ось чому на християнському Сході богословські шко­ли - це перш за все молитовні та літургійні спільноти, що разом пере­живають Божу присутність, а потім осмислюють та визначають автенти­чність свого досвіду на основі віровчення Церкви.

This course requires an enrolment key