Про Отців Церкви
(Р)

 This course requires an enrolment key

Курс розрахований на набуття студентами базових знань про життя та вчення Отцiв Церкви та на ознайомлення iз науковими пiдходами до вивчення святоотцiвської спадщини. В процесі навчання наголос робитимется на вивченні спадщини окремих Отців Церкви. Водночас таке вивчення передбачає ознайомлення із ширшим контекстом, у якому жив і творив кожен автор. В результаті прослуханого курсу студенти повинні вмiти оцiнити важливiсть спадщини поодиноких Отцiв у ширшому контексті церковного Передання; застосовувати у своїй працiiз патристичними текстами основні вимоги сучасного критичного наукового пiдходу; орієнтуватися серед імен та назв праць визначнiших Отцiв Церкви, головних ранньо-християнських писемних пам’яток та богословських термінів; творчо осмислювати та пояснювати святоотцiвськiтвори.

This course requires an enrolment key